Page 55 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
53
SHY:n vaalikokous 22.11.2007 Joen-
suussa valitsi IsmoMeurosen yhdistyk-
sen uudeksi puheenjohtajaksi vuoden
2008 alusta lähtien.
Ismo on syntynyt ja kasvanut Lappeenran-
nassa sekä valmistunut LTKK:sta diplomi-in-
sinööriksi v. 1984. Diplomityön aiheena olivat
erikoishitsausmenetelmät kuten EB-, laseri- ja
kitkahitsaus.
Käytännön kokemusta alkoi karttua ohjelmoi-
tavista sädehitsausprosesseista jo vuodesta
1984 lähtien. Ensiksi VTT:n Metallilaboratori-
oon (v. 1984-1988) ja sitten PATRIA AVIATIO-
Nille (v.1988-1998) hankittujen EB-hitsaus-
laitteiden spesifiointi, hankinta, käyttöönotto
ja operaattoreiden koulutus sekä tuotannon
käynnistäminen pitivät rauhallistakin miestä
kiireisenä.
Viime vuosina on hänen aikansa painottunut
ohjelmoitavien ja robotisoitavien suur teho-
menetelmien kuten TANDEM-MIG/MAG- ja
laseri-hybridi-prosessien sekä orbitaali-TIG-
hitsauksessa käytettävien laitteiden maahan-
tuontiin ja prosessien tieto-taidon lisäämiseen
asiakaskunnassa; työnantajana Suomen Tek-
nohaus (1998–2007).
Joulukuussa 2007 otti Ismo uuden askeleen,
kun perusti em. prosesseihin keskittyvän
oman MEURO-TECH -yrityksen. Yrittäjyyden
myötä avautuvat uudet haasteet. Onpa yri-
tyksen nimessä joku jo nähnyt miljoona eu-
roakin…
SHY:n jäseneksi hän liittyi v. 1980 ja on toi-
minut Tampereen paikallisosaston puheenjoh-
taja v. 1994-2007, SHY:n 2. varapuheenjohta-
jana v. 1996-2002 ja 1. varapuheenjohtajana
v. 2003-2007. Vuosia on vierähtänyt myös
yhdistyksen Tutkimus- ja kehityskomiteassa,
Sädemenetelmät-klubissa ja jopa HT-lehden
toimituskunnassa.
Kansainvälisyyttä hän on saanut kokea Poh-
joismaisen EBW-FORUM´in hallituksessa pe-
rustajajäsenenä vuosina 1992-2000 ja uus-
jäsenenä vuodesta 2007 lähtien, Suomen
delegaattina kansainvälisen hitsausjärjestön
IIW´n 4. komiteassa (High Energy Welding)
vuosina 1989-1992 sekä kansainvälisen CEN-
standardijärjestön Suomen edustajana EB-
ja laserhitsauksen standardeja laadittaessa
1990-luvun alussa.
Hänen esitelmien lempiaiheita ovat mm. hitsa-
uksen tuottavuus moderneja ja robotisoituja
prosesseja käyttäen.
Ismo asuu ja on naimisissa Tampereella, lap-
sia on siunaantunut 3+2, ja hän on kuuleman
mukaan varsinainen kulinaristi.
Uudet yhteystiedot SHY:n jäsenille tiedoksi:
MEURO-TECH
Ismo Meuronen
Kehräsaari A206, 33200 Tampere
puh. 040 5791211, fax. 03 260 7134
ismo.meuronen@meuro-tech.fi
www.meuro-tech.fi
Henkilökuvaus yhdistyksen
uudesta, tulevasta puheenjohtajasta
Satakunnan paikallisosaston
VUOSIKOKOUS
järjestetään 8.2.2008 klo 17.00
Paikka Technip Offshore Finland Oy:n toimitiloissa Mäntyluodossa.
Kokoontuminen pääportilla klo 17.00.