Page 54 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
52
Jannen lähivalmentajan
kommentit
Janne aloitti opiskelunsa meillä syksyllä
2005. Varsin pian huomasin, että minulla
on tässä poikkeuksellisen lahjakas ja mo-
tivoitunut opiskelija. Kysyin häneltä, olisiko
hän kiinnostunut taitajakilpailutoiminnasta.
Saatuani myöntävän vastauksen ilmoitin hä-
net hitsaus- ja levytyön SM-semifinaaleihin jo
samana syksynä kar tuttamaan kokemusta
kilpailemisesta. Menestys oli kohtalainen,
mutta emme päässeet jatkoon.
Jannelle hommattiin oma henkilökohtainen
pakki, jossa hänen työvälineensä pysyivät tal-
lessa. Pakkia on täydennetty vuosien varrella
niin, että se painaa nykyään reilut sata kiloa
ja sisällön arvo on 3000 euron luokkaa.
Syksyllä 2006 huomasin sattumalta Hitsa-
ustekniikka-lehden takasivulta ilmoituksen,
jossa haettiin kilpailijoita hitsauksen harjoi-
tuskilpailuun PM-karsintoja silmällä pitäen.
Harjoituskilpailut olivat valitettavasti jo käyn-
nissä ja Janne oli työssäoppimassa. Soitin
kuitenkin Jannelle, että mennäänkö suoraan
karsintoihin ja ilmoitin hänet Vaasassa pi-
dettyihinn kisoihin. Nyt alkoi jo tulla menes-
tystäkin eli Janne oli karsintojen toinen ja
pääsi edustamaan Suomea marraskuun
lopulla Tampereella pidettyihin hitsauksen
PM-kisoihin.
Tässä mittelössä menestys oli jo mahtava
eli Janne suoriutui Suomen parhaana kisojen
kakkoseksi ja lunasti näin paikkansa MM-
kisajoukkueeseen. Sivulajinsa hitsaus- ja
levytyön semifinaalityön Janne joutui suorit-
tamaan iltatyönä Tampereella PM-kisojen yh-
teydessä, ja voidaankin kysyä menetettiinkö
tässä PM-mestaruus, koska monen tunnin
ylimääräinen iltatyö ei voinut olla vaikuttamat-
ta seuraavan päivän suoritukseen.
Hitsaus- ja levytyön Suomenmestaruus tuli
sitten talvella 2008. Janne on ollut koko opis-
kelunsa ajan erittäin motivoitunut ja alastaan
kiinnostunut opiskelija. Hänen isänsä ja iso-
isänsä ovat myös alan taitajia. Hän on etsinyt
laajalta ns. hiljaista tietoa, voisi väittää, että
lähes koko maakunnan vanhoilta sepiltä ja
ker tomansa mukaan myös saanut sitä. Hä-
nen poikkeuksellisen suuri motivaationsa
on toisaalta helpottanut hänen opetustaan
toisaalta tuonut rutkasti lisää työtä ja rahan
menoa erilaisten hankintojen myötä.
Uskallan väittää, että tällaisia ” helmiä” on
varmaan muuallakin, kunhan ne vain saa-
daan poimittua esiin. Meidän pitäisi saada
luotua valtakunnallinen järjestelmä, joka esi-
merkiksi nuor ten näyttöjen kone- ja metalli-
alan yleisosaamisen hitsus- ja levytyöosion
kautta metsästäisi näitä mahdollisia tulevia
osaajia, ja heidät saataisiin mahdollisimman
nopeasti valmennuksen piiriin.
Oppilaitosten johdon täytyisi myös ymmär-
tää, että niin kauan kuin tällainen toiminta
on pelkästään opettajan harrastuneisuuden
ja mahdollisen kunnianhimon varassa kuten
joissakin oppilaitoksissa kuuluu olevan, niin
se ei todellakaan edesauta tällaisen toimin-
nan laajentumista.
Mikko Lehtilahti
Ammattiopisto Lappia
26 maan hitsauskilpailijat yhteiskuvassa.