Page 56 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
54
Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys r.y:n koor-
dinoima ja Teknologiateollisuus r.y:n 100-
vuotissäätiön tukema hanke etenee hyvällä
vauhdilla. Hankkeen tavoitteena on saada
IW-koulutusohjelmat käyttöön laajalla rinta-
malla 2. asteen oppilaitoksissa.
Savonlinnan ammatti- ja aikuis-
opisto on auditoitu ensimmäisenä
IW-hankkeen oppilaitoksena
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston 2.
asteen koulutus auditoitiin IW-hankkeen
ensimmäisenä oppilaitoksena 29.11.2007.
Auditoinnin suorittivat IWE, IWI-C Ari Nummi-
nen, Q - Test Oy ja IWE Esa Tikka, SHY r.y.
Oppilaitoksen edustajana toimi IWE, IWI-C
Leo Löppönen ja häntä avusti IWS Timo Pal-
kolahti aikuisopiston puolelta.
Auditoinnin aikana käytiin läpi oppilaitoksen
laatukäsikirja ja ohjeistus, suoritettiin hitsa-
us- ja levytyötilojen katselmus sekä seurattiin
Laatukäsikirjan ja ohjeistuksen läpikäynti. Vasemmalta Leo Löppö-
nen, Timo Palkolahti ja Ari Numminen.
Pätevyyskokeen hitsaus. Timo Palkolahti hitsaa ja Leo Löppönen
valvoo hitsauksen suoritusta.
Mur tokoe.
Särmä on sulanut. Hitsaus on onnistunut ja pienahitsi täyttää vaati-
mukset.