Page 61 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
59
2007 -messujen yhteydessä pidetyt kaksi
täsmäseminaaria; neljä esitystä ja koko-
naiskesto 2 tuntia. Osallistujilta tuli hyvä
palaute ja osaston kassaan vähän toimin-
tarahaa.
Elokuussa hallitus vietti osaston pitkäaikai-
sen sihteerin,
Esko Hyssyn 60-v. merkkipäi-
vää
varapuheenjohtaja Hannu Kir veslahden
mökillä. Virallisten kokousasioiden aikana
oli varsinainen herkku eli rosvopaisti val-
mistumassa GaV Group´in WPS:n mukai-
sesti. Ohjetta voi Hannun luvalla vapaasti
käyttää.
Tampereen osaston hallitukseen kuuluivat
v. 2007:
Ismo Meuronen, puh. joht.
Suomen Teknohaus
Hannu Kir veslahti, varapuh.joht.
GaV Group
Esko Hyssy, sihteeri
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
Pekka Kuparinen
Kalmar Industries
Kauko Lehtonen
Vapaa taiteilija (ent. ENMAC)
Simo Lustig
METSO POWER
Pentti Mäki
ESAB
Risto Nieminen
METLAB
Seppo Saarela
POLARTEST
Hannu Tanni
AGA
Yliesesti ottaen voi hyvin kehua osaston
toimintaa reipashenkiseksi ja hyvin toimi-
vaksi. Merkittävästi siihen on vaikuttanut
hallituksen jäsenten erilainen tausta, joilla
kaikilla on yhteinen nimittäjä: HITSAUS
Osaston ja itseni puolesta toivotan sekä
Tampereen osaston että koko SHY:n jäsen-
kunnalle Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä
Menestyksellistä Uutta Vuotta 2008!
Salaisen reseptin mukaan marinoitu lam-
paanviulu odottamassa WPS:n mukaista
käsittelyä.
Hitsauksen
lausuntopyynnöt
LP 2007224
prEN ISO 15011-2
Health and safety in welding and allied processes - Laboratory method for sampling fume
and gases - Par t 2:
Determination of emission rates of gases, except ozone, during arc welding, cutting and
gouging (ISO/DIS 15011-2:2007)
Sivuja 19Korvaa standardin SFS-EN ISO 15011-2:en:2003
Lausuntoaika päättyy: 3.12.2007
LP 2007230
prEN ISO 2560
Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of non-alloy and fine
grain steels - Classification (ISO/DIS 2560:2007)
Hitsausaineet. Hitsauspuikot seostamattomien terästen ja hienoraeterästen puikkohitsauk-
seen. Luokittelu
Sivuja 38Korvaa standardin SFS-EN ISO 2560:2006
Lausuntoaika päättyy: 31.12.2007
LP 2007232
prEN ISO 25239-1
Friction stir welding - Aluminium - Par t 1: Vocabulary (ISO/DIS 25239-1:2007)
Kitkahitsaus pyörivällä työkalulla. Alumiini. Osa 1: Sanasto
Sivuja 7
Lausuntoaika päättyy: 31.12.2007
prEN ISO 25239-2
Friction stir welding - Aluminium - Par t 2: Design of weld joints (ISO/DIS 25239-2:2007)
Kitkahitsaus pyörivällä työkalulla. Alumiini. Osa 2: Hitsausliitosten suunnittelu
Sivuja 3
Lausuntoaika päättyy: 31.12.2007
prEN ISO 25239-3
Friction stir welding - Aluminium - Par t 3: Qualification of welding operators (ISO/DIS 25239-
3:2007)
Kitkahitsaus pyörivällä työkalulla. Alumiini. Osa 3: Hitsausoperaattorien pätevyyskokeet
Sivuja 11
Lausuntoaika päättyy: 31.12.2007
prEN ISO 25239-4
Friction stir welding - Aluminium - Par t 4: Specification and qualification of welding procedures
(ISO/DIS 25239-4:2007)
Kitkahitsaus pyörivällä työkalulla. Alumiini. Osa 4: Hitsausohjeet ja niiden hyväksyntä
Sivuja 19
Lausuntoaika päättyy: 31.12.2007
prEN ISO 25239-5
Friction stir welding - Aluminium - Par t 5: Quality and inspection requirements (ISO/DIS
25239-5:2007)
Kitkahitsaus pyörivällä työkalulla. Alumiini. Osa 5: Laatu- ja tarkastusvaatimukset
Sivuja 10
Lausuntoaika päättyy: 31.12.2007
Ehdotukset voi tilata Suomen Standardisoimisliitosta puh: (09)1499331, sähköposti: sales@
sfs.fi, internet: http://sales.sfs.fi
Lisätietoja ehdotuksista antaa Carl-Gustaf Lindewald, Metalliteollisuuden Standardisointiyh-
distys r.y. puh: (09) 1923278, sähköposti: carl-gustaf.lindewald@metsta.fi