Page 57 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
55
hitsaajan pätevyyskokeen suoritusta ja sen
valvontaa. Pätevyyskokeen valvojana toimi
Leo Löppönen ja hitsaajana Timo Palkolahti.
Kokeen valvonta täytti asetetut vaatimukset
ja osoitti korkeaa ammattitaitoa. Kokeen jäl-
keen hitsi tarkastettiin silmämääräisesti ja
sen jälkeen se murrettiin hydraulisella pu-
ristimella.
Auditoijat esittävät oppilaitosta Pätevöitys-
koulutuskomitealle (PKK) hyväksyttäväksi,
sen jälkeen kun oppilaitos on korjannut
muutamat auditoinnissa havaitut vähäiset
poikkeamat ja rapor toinut niistä auditoijille.
PKK:n hyväksynnän jälkeen oppilaitos voi
ottaa käyttöön IW-koulutusohjelmat ja anoa
sitten aikanaan IW - koulutuksen hyväksytysti
suorittaneille oppilaille IW-todistuksia.
Hankkeen edistymisestä, mm. muiden op-
pilaitosten auditoinneista kerrotaan vuoden
2008 Hitsaustekniikka-lehdissä.
Esa Tikka
Kuvat: Esa Tikka
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston opettajat: vasemmalta IWS Timo Palkolahti ja IWE,
IWI-C Leo Löppönen.