Page 52 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
50
Suomen ammattitaitomaajoukkue saa-
vutti huippuhyvän tuloksen Japanin
Shizuokassa 15-18.11.2007 järjeste-
tyissäWorldSkills- ammattitaidonMM-
kilpailuissa. Kilpailulajeja eri ammat-
tialoilta oli 46 , kilpailijoita oli yli 800
ja 57 maasta. Neljän kilpailupäivän
aikana kilpailuita kävi seuraamassa
yli 300.000 katsojaa.
Mestareiden valmennus tuotti
Suomelle jättimenestyksen
Suomen maajoukkue saavutti jättimenes-
tyksen Japanissa tuloksena oli 2 kultaa, 6
pronssia ja 11diplomia! Kunnia tästä mah-
tavasta tuloksesta kuuluu ennen kaikkea
maajoukkueen kilpailijoille. Menestyksen
takana on kuitenkin myös suuri joukko tai-
tajien tekijöitä, jotka ovat tehneet töitä maa-
joukkueen menestymisen eteen. Mitalli- ja
diplomisijoituksilla mitaten Suomi sijoittui
seitsemenneksi taitavimmaksi maaksi maa-
ilmassa.
Suomen ammattimaajoukkueessa kilpaili 44
huippuosaajaa, jotka oli valittu kilpailuihin
monien karsintakilpailujen kautta. Ammat-
titaidon MM-kilpailuun saa osallistua vain
kerran elämänsä aikana. Maajoukkueeseen
pääsy on suoritus jo sinänsä.
Nuor ten valmentautuminen alkaa jo ammatil-
lisen koulutuksen aikana osallistumalla esim.
Taitajakilpailuihin, minkä jälkeen tietty määrä
osaajista valitaan MM-kisoihin tähtäävään
ammattitaitovalmennukseen. Skills-valmen-
nuksessa nuoret ovat mestareiden opissa ja
saavat yksilöllistä ohjausta huippuosaajilta.
Valmennuksen tavoitteena on kehittää uusia
valmennus- ja koulutusmalleja, lisätä amma-
tillisen koulutuksen vetovoimaa sekä yhteis-
työtä koulutuksen ja työelämän välillä.
Teknologiateollisuudessa ollaan huolissaan
suur ten ikäluokkien siir tymisestä eläkkeelle
koska ammattiosaajista tulee huutava pula,
Janne Jauhola Keminmaalta teki
loistotuloksen hitsauksessa
WorldSkills MM-kilpailuissa Japanissa
Janne Jauhola, Mikko Lehtilahti ja Seppo Paloluoma kilpailutöiden äärellä.
Juho Muhonen
Mikko Lehtilahti
Janne ja Juho Muhonen kuuntelemassa kilpailuohjeita.