Page 49 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
47
uuden hitsausprosessin innolla vastaan.
Olemme tehneet pääasiassa pienahitsausta,
mutta kokeita on tehty myös päittäisliitoksil-
le. Kuvassa 5. näkyy erään hitsauskokeen
päittäisliitoksen pintapuoli ja kuvassa 6. juu-
ri. Materiaalina on 5 mm AISI 304 ruostuma-
ton teräs. Hybridihitsauksen juuri ei paljoa
eroa laserhitsauksen vastaavasta.
Laserhybridihitsauksessa aputoimintojen
määrä on ajallisesti huomattavasti suurempi
verrattuna laserhitsaukseen. Lankakelaa ja
vir tasuuttimia pitää aika ajoin vaihtaa sekä
hitsauspäätä puhdistaa roiskeista.
Asiakas on ollut tyytyväinen tuotannon suju-
vaan käynnistymiseen. Paineet olivat kovat,
sillä aikataulu oli erittäin tiukka, koska uut-
ta menetelmää haluttiin soveltaa jo myytyyn
tuotteeseen. Virheisiin ei siis ollut varaa.
Asiakkaan mielestä High Metal Production
onnistui kuitenkin kaikissa tavoitteissa erit-
täin hyvin.
High Metal Production Oy:n tule-
vat investoinnit laser-
hybridihitsaukseen
- uusia sovelluskohteita
Laserhybridihitsaus onnistuu sitä paremmin,
mitä enemmän laser tehoa on käytössä. Tä-
män vuoksi tehokkaamman laserin hankinta
tulee tulevaisuudessa ajankohtaiseksi, jos
vain näyttää sille, että hybridihitsattavaa
riittää. Levy- ja palkkirakenteet, joissa aine-
vahvuudet ovat 3-10 mm, ja jotka sisältävät
paljon pitkiä hitsejä, ovat laserhybridihitsa-
ukseen hyvin soveltuvia rakenteita yrityksen
nykykäytössä olevalla laitekannalla. Kun
rakenteeseen halutaan vähäisiä muodon-
muutoksia eikä työtä voida tehdä laserhit-
sauksella, on hybridihitsaus paikallaan.
Päittäisliitoksissa lämmöntuonti on laser-
hitsaukseen verraten noin kaksinker taista,
mutta vain noin neljäsosa MIG-hitsauksen
vastaavasta. Myös materiaalit, kuten duplex-
ja suurlujuusteräkset, voivat edellyttää hybri-
dihitsauksen käyttöä, koska tässä kohdin
laserhitsauksella ei saavuteta välttämättä
kaikkia hitsille asetettuja vaatimuksia, kuten
riittävää korroosiokestävyyttä tai sitkeyden
kannalta oikeaa mikrorakennetta.
Henri Granberg, IWE
Tom Nordgren, DI
High Metal Production Oy
Kuva 3. Ensimmäisiä koehitsauksia.
Kuva 4. Piena, jonka a-mitta on 3 mm.
Kuva 5. Päittäisliitoksen pintapuoli.
Kuva 6. Päittäisliitoksen juuripuoli.