Page 40 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
38
Jukka Muukkonen
ABB:n toimittama hitsausrobotti nos-
taa trukkivalmistaja Roclan tuotanto-
kapasiteettia, tehostaa tuotantoa ja
parantaa laatua. Hitsausrobotin käyt-
töönotto ja tuotannon tehostaminen
vähensivät yhteen nostolaitteeseen
käytettävää työaikaa 76 prosenttia
ja nopeuttivat läpimenoaikaa 95 pro-
senttia.
Roclan ABB:ltä tilaamaa hitsausrobottia käy-
tetään trukkien nostolaitteiden ja mastojen
hitsaamiseen.
”Hitsausrobotin tar ve liittyy Roclan Mas-
terPlan 10 000 -ohjelmaan. Sen tavoitteena
on nostaa tuotantokapasiteettimme 10 000
trukkiin. Kun ohjelma aloitettiin vuonna
2003, tuotantokapasiteettimme oli noin
4000 trukkia. Ohjelman tavoite merkitsee
siis tuotantokapasiteetin 2,5-ker taistamis-
ta”, kehityspäällikkö
Anssi Haataja
Roclalta
ker too.
”Nostolaitteiden tuotantokapasiteetin osalta
lähtötaso oli 2 100. Nyt pystymme tuotta-
maan kolme ker taa enemmän eli yli 6000
nostolaitetta vuodessa.”
Tuotantokapasiteetin nostamisen lisäksi
Roclan tavoitteena oli hitsausrobotin avulla
tehostaa tuotantoa sekä muun muassa tuo-
tantotilojen käyttöä. Aikaisemmin sama työn-
tekijä hitsasi nostolaitteen kaikki rakenteet.
Nyt mastot menevät ensin silloitukseen ja
sen jälkeen suoraan robottihitsaukseen.
”Nostolaitteeseen käytetty työaika on vä-
hentynyt 76 prosenttia ja läpimenoaika on
lyhentynyt jopa 95 prosenttia. Robottihitsaus
on yksi tuotantomme kriittisimpiä kohteita”,
Haataja sanoo.
27 000 variaatiota
hallintaan parametroidun
ohjelmoinnin avulla
Hitsausrobotti palvelee kahta käsittelylaitet-
ta. Hitsattavien kappaleiden koko vaihtelee
1500-5200 millimetrin välillä ja paino 80-600
kilon välillä. Hitsattavien tuotteiden mahdol-
lisia variaatioita on jopa 27 000 kappaletta.
Tämä asetti haasteen ohjelmoinnin hallitse-
miseen, jotta eri kokoisia kappaleita pystyt-
täisiin hitsaamaan ilman lisäohjelmointia.
Robottisolun layout tehtiin RobotStudio 5.0
-offline-ohjelmiston avulla.
”Toimituksessa käytettiin parametroitua oh-
jelmointia ensimmäistä ker taa näin suurille
tuotevaihteluille. Kappaleiden pituustiedot
tulevat robotille järjestelmän ulkopuolelta
r fid-napin avulla. Tietojen perusteella robotti
vaihtaa oikean ohjelman ajettavaksi ja laskee
oikeat hitsauspaikat”, ABB:n huoltoinsinööri
Oskari Hakaluoto sanoo.
Räätälöidyn graafisen käyttöliittymän avulla
käyttäjä voi helposti tarkastaa, ovatko tiedot
oikein ja kummalle työpisteelle kappale tulee
hitsattavaksi. Tietoja voidaan myös syöttää
ja muokata manuaalisesti. Kosketusnäytöl-
lä varustettu käyttöliittymä on tehty ABB:n
omalla Robot Application Builder -työkalulla,
jolla voidaan tehdä ohjainyksikölle mukau-
ABB:n hitsausrobotti auttoi Roclaa
tuotantokapasiteetin nostamisessa
”Tavoitteenamme on, että asiakkaan
tilauksesta hänen haluamansa trukin
valmistumiseen tuotantolinjan toisesta
päästä kuluu enintään viisi päivää. Nopeus
on meille kilpailuetu. Samalla pystymme
pienentämään vaihto-omaisuuttamme,
kun tavaraa ei tarvitse pitää turhaan va-
rastossa”, kehityspäällikkö Anssi Haataja
Roclalta kuvaa.
Vastaavaa tuotetta ei aikaisemmin oltu
hitsattu robotilla. ”Offline-tilassa virheet
voidaan korjata mahdollisimman aikaises-
sa vaiheessa. 3D-mallien avulla voidaan
varmistaa muun muassa kiinnittimien
toimivuus ja tehdä tarvittavat muutokset
jo ennen tuotannon aloittamista”, ABB:n
Oskari Hakaluoto ker too.
”ABB:llä on pitkä kokemus alalta ja
ainutlaatuiset tuotteet hitsaukseen. Pa-
nostamme jatkuvasti tuotekehitykseen ja
kouluttautumiseen, sillä haluamme pysyä
koko ajan alan kehityksen kärjessä”, ABB:
n tuotepäällikkö Juha Sopanen sanoo.