Page 36 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
34
.
.
Skannerilaserhitsaus - uusi ohutlevyjen
hitsausmenetelmä
1/2006
Jari Hovikorpi ja Kari Lahti
Laserin käyttökohteet laajenevat edelleen
6/2005
Antti Salminen
FABTECH ja AWS
6/2005
Jouko Lassila
Taas hitsausmessuttiin Essenissä
6/2005
Juha Lukkari
Kansainvälinen hitsauskonferenssi Prahassa 5/2005
Juha Lukkari
Pintakarkaisu laserilla
3/2005
Henrikki Pantsar
Valohoitoa ohuille ja vähän paksummillekin
materiaaleille
2/2005
Kari Lahti
Laser työstön State of the Ar t
2/2005
Veli Kujanpää
Laserhitsauksen sovellutusalue laajenee
hybridihitsauksen avulla
6/2004
Anna Fellman ja muut
NORLAS – Laser työstötekniikan verkosto
6/2004
Timo Kankala ja muut
1 + 1 > 2!
5/2003
Kari Lahti ja muut
Laser työstön tilanne ja tulevaisuuden näkymät 5/2003
Veli Kujanpää
Suojakaasun koostumuksen vaikutus CO2-laser-
hybridihitsauksessa
5/2003
Anna Fellman ja muut
Narrow gap hybrid welding of thick stainless steel5/2003
Tommi Jokinen ja muut
Adaptiivinen laserhitsaus
5/2003
Antti Salminen ja muut
Muovien laserhitsaus
5/2003
Saara Kouvo
Lasermikrotyöstö rantautuu Suomeen
5/2003
Ilkka Vantala ja muut
Oy Mizar Ab ja kennolevyt
5/2003
Pekka Palmqvist ja muut
Uusia tutkimustuloksia hybridihitsauksesta ja sen
sovelluksista
5/2002
Petteri Jernström
Hybridihitsaus – yhdistelmä laser- ja kaarihitsauksen
etuja
4/2001
Petteri Jernström ja muut
Diodilaserin käyttösovellukset teollisuudessa 2/2001
Antti Salminen ja muut
Taide
Hitsaamalla tuotetta ja taidetta
3/2002
Terho Torvinen
Tarkastustekniikka
ks. Laatu ja tarkastustekniikka
Terminen leikkaus
FABTECH ja AWS
6/2005
Jouko Lassila
Putkenosien ja säiliöiden polttoleikkauksen ja hitsauksen
automatisointi
5/2002
Heikki Aalto
Terminen ruiskutus
Termisen ruiskutuksen lisäaineet
6/2007
Petri Vuoristo
Terminen ruiskutus Pohjoismaissa
6/2007
Petri Vuoristo ja Per Nylen
Toiminnallisuutta ja älyä pintaan termisesti
ruiskuttamalla
6/2007
Erja Turunen ja Tommi Varis
Tiiviit keraamipinnoitteet
6/2007
Tommi Varis ja Erja Turunen
Tiiviit keraamipinnoitteet
6/2007
Tommi Varis ja Erja Turunen
Kaasut termisessä ruiskutuksessa
6/2007
Kroemmer, Heinrich ja Honkanen
Termiseen ruiskutukseen liittyvät standardit
6/2007
Mika Var tiainen
Terminen ruiskutus teollisuuden näkökulmasta 6/2007
Ville Eronen, Jukka Koivunen ja Reijo Palkeinen
Termisen ruiskutuksen diagnostiikka ja
prosessin hallinta
6/2007
Ismo Linden
Terminen ruiskutuspinnoitus
5/2004
Petri Vuoristo
Terminen ruiskutus – menetelmät, pinnoitteet ja
sovellukset
5/2004
Petri Vuoristo
Terminen ruisktus suihkumoottorin korjauksessa 5/2004
Samppa Ahmaniemi ja muut
Terminen ruiskutus pinnoittajan näkökulmasta 5/2004
Risto Finne
Termisen ruiskutuksen standardisointi
5/2004
Mika Var tiainen
Cold Spray –tekniikka – termisen ruiskutuksen
uusi mahdollisuus
5/2004
Juha Lagerbom ja muut
Termisen ruiskutuksen toiminta Suomessa
5/2004
Petri Vuoristo
Esivalmistuksen ulkoistaminen
4/2000
Raimo Sorjonen
TIG-hitsaus
ks. Kaasukaarihitsaus
Titaanit ja hitsaus
Kevyitä rakenteita kevytmetalleista
1/2006
Jouko Leinonen
Tulevaisuus
The welding world is changing
5/2006
Ber til Pekkari
Tuotanto: Filosofiat, kehittäminen, alihankinta ym.
Lean management - maanläheistä toiminnan
kehittämistä
5/2007
Jussi Moiso
Lean-toimintafilosofian soveltaminen
hitsaustuotantoon
5/2007
Viwek Vaidya ja Bryan George
Teknis-taloudellinen näkökulma hitsauksen
tehostamiseen
5/2007
Heikki Salkinoja ja Jukka Mar tikainen
Kaizen-toiminnan soveltaminen
hitsaustuotantoon
5/2007
Viwek Vaidya ja Andy McCar tney
Sisäisen laskennan ja stragisen suunnittelun
joustava yhdistäminen
2/2007
Toni Laaksonen
Global sourcing - a thread or an oppor tunity
5/2006
Marita Jaatinen
Alihankkija menestyy kehittämällä toimintaansa 4/2006
Matti Spolander
Yhteistyöllä maailman parhaat paperikoneet
4/2006
PK-sektorin kannattavuus hallintaan
4/2006
Harri Kulmala
Innovaatioita liiketoimintaan
4/2006
Pekka Reiman
Hitsaus ja palveluliiketoiminta
4/2006
Jukka Mar tikainen
Trio haastaa kasvamaan
3/2006
Pirkko Pöllänen
Tuottavuus, taloudellisuus, kustannukset ym.
Teknis-taloudellinen näkökulma hitsauksen
tehostamiseen
5/2007
Heikki Salkinoja ja Jukka Mar tikainen
Paperitehtaan hitsaustuotanon kehittäminen 4/2002
Timo Haverinen
Väitöskirja teräsrakenteiden hitsausajoista
kustannuslaskentaa var ten
4/2000
Juha Lukkari
Hitsauksen ja hitsausmenetelmien
tuottavuudesta ja kustannuksista
3/2000
Juha Lukkari
Tutkimus
Hitsaustutkimus Suomessa
5/2000
Risto Karppi
Työturvallisuus (Terveys ja turvallisuus hitsauksessa)
Uudet HTP-arvot
6/2007
Asko Aalto
Yritysten pitää ja kannattaa panostaa hyvään
hitsaustyöympäristöön
5/2006
Juha Lukkari
Edistämme työn terveellisyyttä ja turvallisuutta
osana hyvää elämää
1/2007
Juha Lukkari
Mistä syntyy hyvä ja turvallinen työympäristö 1/2007
Eero Korhonen
Tärinän ja melun terveyshaittojen uudet
asetukset hitsaustyön kannalta
1/2007
Tapani Ollila
Kemikaalialtistuksen arviointi hitsaustyössä
biologisten näytteiden avulla
1/2007
Mirja Kiilunen ja Antero Aalto
Hitsaus- ja työsuojelustandardisointi
1/2007
Bernt Engström
Orgaaniset lämpöhajoamistuotteet hitsaus- ja
oikaisutyössä
1/2007
Bernt Engström
Hitsauksessa syntyvä ultraviolettisäteily ja
näkyvä valo
1/2007
Patric von Nandelstadh
Pienhiukkaset hitsaustyöympäristössä
1/2007
Timo Tuomi ja muut
Apuvälineitä riskien hallintaan
1/2007
Marjo Hämäläinen
Sähkömagneettiset kentät hitsauksessa
1/2007
Tommi Alanko
Työympäristön kehittämishankkeet
1/2007
Hannu Syväoja
Hitsaajan henkilönsuojaimet
1/2007
Helena Mäkinen
Ilmanvaihdon kunnostaminen paransi
huomattavasti työilman laatua
1/2007
Juha Lukkari
Mitä uutta hitsaajan terveysvaaroista
1/2007
Timo Hannu ja Markku Sainio
Raitista ilmaa koko päiväksi
1/2007
Jyrki Rautio
Hitsaajan hyvä terveys näkyy myös hitsaustyön
laadussa
1/2007
Hitsaajan altistumisen vähentäminen
puhallismaskeilla
5/2005
Ari Koskinen ja muut
MFI-suodatinteknologia hitsaushuurujen
poistamiseen
5/2005
Ari Koskinen ja muut
Oikeanlainen suojautuminen hitsaustöissä
2/2005
Susanna Mäki
Hitsaamon pienhiukkaset
2/2004
Ari Koskinen ja muut
Työsuojeluasioiden huomioiminen konepajassa 1/2002
Eero Parkko
Masa-Yardsin telakka Helsingissä panostaa
tryöturvallisuuteen
1/2002
Pirjo Pöllänen
Hitsaushuurun metallit ja terveys
1/2002
Vesa Riihimäki
Altistuminen ruostumatoman teräksen
täytelanka- ja plasmahitsauksessa
1/2002
Mirja Kiilunen
Hitsausympäristön ilmanvaihto
1/2002
Seppo Enbom
Hitsaustyön ja työympäristön kehittyminen
1/2002
Bernt Engström
Suojakaasusta tukehtumisvaara
1/2002
Alpo Väänänen
Laser työstön työturvallisuus
1/2002
Tommi Jokinen
Otsoni kaarihitsauksessa
1/2002
Bernt Engström
Miten vaatetus suojaa hitsaajaa
1/2002
Sanna Karkkula ja muut
Sähkömagneettiset kentät hitsauksessa
1/2002
Anna-Maija Hämäläinen
Täytelankahitsaus, ydintäytelankahitsaus
ks. Kaasukaarihitsaus
Vedenalainen hitsaus
Suomalaiset ovat maailman parhaita hitsaajia veden alla
4/2007
Petri Puromies
3.12.2007
Juha Lukkari