Page 35 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
33
Muovien hitsaus
Muovien hitsaus on oma maailmansa
3/2007
Jouko Leinonen
Orbitaalihitsaus
ks. Putkien hitsaus
Painelaitteet ja hitsaus
Diesel-projektin painelaitteet ja niiden valmistus 1/2006
Olli Kor telainen
Perusasioita direktiiveistä ja standardeista
6/2005
Anna-Leena Tyry
Painelaitteiden valmistus
4/2005
Jorma Hietalahti
Loppuarviointi ja painelaitedokumentaatio EN 13445-5
mukaan
4/2005
Jukka Vir tanen
Teräsputkien hitsaus uusien EN-standardien mukaan
4/2004
Juha Lukkari
Terästen eripariliitosten hitsaus ja jälkilämpökäsittely
6/2002
Juha Lukkari
Vähäsilta Oy ja PED
5/2001
Jukka Vir tanen
Uusi painelaitedirektiivi PED ja painelaitevalmistus
3/2001
Olavi Valtonen
Pinnoitus
ks. Päällehitsaus ja Terminen ruiskutus
Plasmahitsaus
ks. Kaasukaarihitsaus
Pohjamaalatun levyn hitsaus
ks. Konepajapohjamaalatun levyn hitsaus
Polttoleikkaus
ks. Terminen leikkaus
Putkien hitsaus
Teräsputkien hitsaus uusien EN-standardien mukaan
4/2004
Juha Lukkari
Metso Paper:ssa hitsataan edelleen – Putkihitsaus
orbitaaliaikaan
3/2004
Juha Lukkari
Paksuseinäisten ruostumattomien putkien orbitaali-TIG-
hitsaus
2/2004
Juha Lukkari
Putkien mekanisoitu TIG-hitsaus – tilannekatsaus4/2003
Juha Lukkari
Ruostumattomien putkien TIG-hitsien juurensuojaus
3/2003
Juha Lukkari
Pätevyyskokeet
Uusi hitsaajan pätevyyskoestandardi SFS-EN 287-1: 2004
1/2005
Carl-Gustaf Lindewald
Päällehitsaus
Korroosionkestävä päällehitsaus kuonahitsauksella ja
nauhalla
4/2005
Jukka Setälä
Jauheplasmalla hitsattujen pinnoitteiden
kulumiskestävyys
5/2002
Marko Keränen
Pinnoitushitsaus eri menetelmillä
1/2001
Marko Keränen
Robotit, robotisointi
ks. Mekanisointi ja automatisointi
Ruiskutus
ks. Terminen ruiskutus
Ruostumattomat teräkset ja hitsaus
Austeniittisella teräksellä EN 1.4318 lisää lujuutta
4/2005
Antero Kyröläinen
Mitä kuuluu ruostumaton?
2/2005
Juha Lukkari
Ydinvoimalaitosten vaativien ruostumattomien
komponenttien hitsaus
6/2004
Per tti Aaltonen ja muut
Kuumalujat teräkset ja niiden hitsaus – Osa 2:
Eripariliitokset
6/2004
Juha Lukkari
Keyhole-TIG – uusi hitsausprosessi ruostumattomille
teräksille
2/2004
Risto Karppi
Lämmöntuonti ja tuottavuus ruostumattomien terästen
hitsauksessa
2/2004
Juha Lukkari
Ruostumattomien terästen tehokas kaarihitsaus 2/2004
Juha Lukkari
Paperikoneen ruostumattomien levyrakenteiden hitsaus
2/2004
Reijo Tarvainen
Paksuseinäisten ruostumattomien putkien orbitaali-TIG-
hitsaus
2/2004
Juha Lukkari
Narrow gap hybrid welding of thick stainless steel5/2003
Tommi Jokinen ja muut
Ruostumattomien putkien TIG-hitsien juurensuojaus
3/2003
Juha Lukkari
Terästen eripariliitosten hitsaus ja jälkilämpökäsittely
6/2002
Juha Lukkari
Täydennetty WRC-diagrammi musta/ruostumaton
eripariliitoksille
6/2002
Juha Lukkari
Austeniittisen ruostumattoman teräksen liima- ja
liimahitsaus
5/2002
Pentti Karjalainen ja muut
Paperitehtaan hitsaustuotanon kehittäminen 4/2002
Timo Haverinen
Lisäaineen valinta hapettaviin kloridipitoisiin olosuhteisiin
2/2002
Iva Betov ja muut
Ruostumattomat duplex-teräkset Venetsiassa 1/2001
Mika Korhonen
Kylmämuokkaamalla lujitetut ruostumattomat teräkset
1/2001
Antero Kyröläinen ja muut
Suojakaasujen valinta ruostumattoman teräksen
hitsaukseen
2/2000
Jyrki Honkanen
Sekaliitosten hitsaus
ks. Eripariliitosten hitsaus
Seostamattomat ja niukkaseosteiset teräkset ja hitsaus
Kuumavalssatut ultralujat teräkset
2/2007
Jukka Kömi
Developments in hot-rolled high-strength steels 5/2006
David Por ter
Esiselvitys yli- ja alilujista vyöhykkeistä
4/2005
Anssi Laukkanen ja muut
Vety hitsauslisäaineissa ja lisäaineiden
kostumistaipumus
1/2005
Juha Lukkari ja muut
Kuumalujat teräkset ja niiden hitsaus – Osa 2 6/2004
Juha Lukkari
Kuumalujat teräkset ja niiden hitsaus – Osa 1 4/2004
Juha Lukkari
Teräsputkien hitsaus uusien EN-standardien mukaan
4/2004
Juha Lukkari
Kulutusteräkset ja niiden hitsaus
4/2004
Juha Lukkari
Ultraterästen hitsaus
2/2004
Jouko Leinonen
Pekka väitteli lujasti tohtoriksi
1/2004
Juha Lukkari
Hitsiaineen vetyhalkeiluriskin arvioiminen
1/2004
Pekka Nevasmaa
Öljyntuotantolautan rungon jauhekaarihitsaus 1/2004
Janne Tamminen
Ultralujat teräkset tarjoavat uusia mahdollisuuksia
1/2004
Jarmo Tarkka ja muut
Lujan teräksen mekanisoitua MAG-hitsausta täytelangalla
1/2004
Juha Lukkari
Rakenteiden keventäminen käyttämällä termomekaanisia
teräksiä
2/2003
Anssi Brederholm ja muut
Uff-terästen hitsit sitkeiksi induktiokuumennuksella
1/2003
Jouko Leinonen
Terästen eripariliitosten hitsaus ja jälkilämpökäsittely
6/2002
Juha Lukkari
Hitsauslisäaineet lujille teräksille – Osa 2
3/2002
Juha Lukkari
Hitsauslisäaineet lujille teräksille – Osa 1
2/2002
Juha Lukkari
Sukellusvene Kurskin nostaminen
5/2001
Harri Mattila
Mar tensiittinen kuumaluja X11CrMoWVNb9-1-1
hitsattavana
2/2001
Hannu Isokoski
Kotimainen kulutusteräs kovaan käyttöön
1/2001
Olli Vähäkainu ja muut
Lujien X80-kaasuputkien hitsauskokeet
2/2000
Niilo Torvela ja muut
Lujien termomekaanisten terästen hitsaus
2/2000
Anssi Brederholm ja muut
Sinkityn levyn hitsaus
MIG-juotto haastaa hitsauksen
1/2001
Kalervo Leino ja muut
Standardit
Hitsausstandardien tilannekatsaus
4/2005
Carl-Gustaf Lindewald
Eurooppalaisten NDT-standardien tilannekatsaus 3/2005
Carl-Gustaf Lindewald
Teräsputkien hitsaus uusien EN-standardien mukaan
4/2004
Juha Lukkari
Eurooppalaisten NDT-standardien tilannekatsaus 5/2001
Carl-Gustaf Lindewald
Suojakaasut
Hitsauslisäaineet Essenissä
6/2005
Juha Lukkari
Suunnittelu
Suunnittelu laserhitsattavien tuotteiden valmistuksessa
2/2007
Juha Kauppila
Pienahitsin toimivuusehdoista
1/2004
Tapio Leino
Pienahitsin sietämätön tärkeys
6/2003
Ilkka Riikonen
Valmistuksen ja suunnittelun yhteistyö
6/2003
Eero Parkko
Hitsauksen ja tarkastuksen huomioonottaminen
suunnittelussa
6/2003
Juha Peippo
Vakavaa asiaa hitsiluokista
6/2003
Eero Toivanen
Valikoima Hitsaustekniikka-lehden ar tikkeleita
suunnittelijoille
6/2003
Juha Lukkari
Mitä suunnittelijan pitäisi tietää väsymisestä? 1/2000
Erkki Niemi
Hitsattujen rakenteiden väsymiskestävyyden määritys
uudistuu
1/2000
Teuvo Par tanen ja muut
Tutkimustuloksia hitsausliitosten väsymiskestävyyden
parantamisesta
1/2000
Veli-Matti Lihavainen
Hitsin njälkikäsittely ultraäänivasaralla
1/2000
Ilkka Poutiainen ja muut
Sädehitsausmenetelmät (laser, laserhybridi ja
elektronisuihku)
High Metal Production Oy kehitti laserhybridihitsausta
6/2007
Henri Granberg ja Tom Nordgren
Harppaus kohti tulevaisuuden metallia
3/2007
Anu Vuorio
Suunnittelu laserhitsattavien tuotteiden valmistuksessa
2/2007
Juha Kauppila
New lasers for welding
5/2006
Veli Kujanpää
Companies go laser welding
5/2006
Tobias Finndin ja Annika Tedeholm
Laser hybrid welding with high power laser
5/2006
Ulf Jasnau ja A. Sumpf
Kennorakenteiden laserhitsaus
2/2006
Tom Nordgren ja Henri Granberg