Page 34 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
32
Kuparin kitkahitsaus pyörivällä työkalulla
5/2002
Taru Hautala ja muut
Kuumalujat teräkset ja hitsaus
Kuumalujat teräkset ja niiden hitsaus – Osa 2 6/2004
Juha Lukkari
Kuumalujat teräkset ja niiden hitsaus – Osa 1 4/2004
Juha Lukkari
Teräsputkien hitsaus uusien
EN-standardien mukaan
4/2004
Juha Lukkari
Terästen eripariliitosten hitsaus ja
jälkilämpökäsittely
6/2002
Juha Lukkari
Mar tensiittinen kuumaluja X11CrMoWVNb9-1-1
hitsattavana
2/2001
Hannu Isokoski
Laatu ja tarkastustekniikka
Vaiheistettu ultraäänitekniikka
3/2007
Toni Hakkarainen
Kaksiulotteisten hitsausbirheiden toteaminen
radiografialla
3/2006
Jan-Edvin Holmström
Eurooppalaisten NDT-standardien tilannekatsaus 3/2006
Carl-Gustaf Lindewald
Digitaaliradiografia, apua kustannustehokkuuteen3/2005
Toni Hakkarainen
NDT-menetelmän valinta kunnossapidossa
3/2005
Juha Toivonen
Valokuvafilmit ja röntgenfilmit
3/2005
Jan-Edvin Holmström
Eurooppalaisten NDT-standardien tilannekatsaus 3/2005
Carl-Gustaf Lindewal
Laadunhallinta nostaa konepajan tuottavuutta 2/2005
Ulla Ylönen
Paksujen teräs- ja betonirakenteiden tarkastus
suurenergiaradiografialla
3/2004
Pentti Kauppinen ja muut
Röntgenputkien kehityksestä
3/2004
Jan-Edvin Holmström
Ajatuksia hitsausliitosten röntgentarkastuksen
kehityksestä
3/2004
Jan-Edvin Holmström
Vakavaa asiaa hitsiluokista
6/2003
Eero Toivanen
Eräiden röntgenkoneiden putkijännitteet
3/2003
Jan-Edvin Holmström
Tarkastustyön laatu
3/2003
Matti Andersson
NDT-menetelmien pätevöinti
3/2003
Juha Sillanpää
Silmällä näkee, jos osaa katsoa sillä silmällä 5/2002
Eero Toivanen
RBMI –riskiperustainen kunnossapito ja tarkastus3/2002
Juha Toivonen
BAT-automaattinen paikannus käsiluotauksessa 3/2002
Jorma Pitkänen
Kapearailohitsien tarkatus
3/2002
Heikki Myöhänen
Röntgenkoneiden ominaisuusver tailu
3/2002
Jan-Edvin Holmström
Hitsin laadun reaaliaikainen hallinta automatisoidussa
hitsauksessa
2/2002
Petteri Jernström
Komposiittiluotaimen käyttö UÄ-tarkastukessa 3/2001
Juha Toivonen
Viiden röntgenfilmiluokan mustumien ver tailu 3/2001
Jan-Edvin Holmström
Neljän eri röntgenfilmiluokan herkkyydet
3/2000
Jan-Edvin Holmström
Laivanrakennus
Mihin perustuu suomalainen laivanrakennus? 3/2007
Tuukka Pääkkönen
Shipbuilding today - Aker yards, Finland
5/2006
Kari Laiho
Laivan rungon kilpailukykyinen valmistus
2/2005
Kari Laiho ja muut
Hitsauksen mekanisointi ja automatisointi
laivanrakennuksessa
4/2002
Jukka Gustafsson ja muut
Laserhitsaus
ks. Sädemenetelmät
Leikkaus
ks. Terminen leikkaus
Liimaus
Austeniittisen ruostumattoman teräksen liima- ja
liimahitsaus
5/2002
Pentti Karjalainen ja muut
Lämpökäsittelyt
Teräsputkien hitsaus uusien
EN-standardien mukaan
4/2004
Juha Lukkari
Terästen eripariliitosten hitsaus ja
jälkilämpökäsittely
6/2002
Juha Lukkari
Maalatun levyn hitsaus
ks. Konepajapohjamaalatun levyn hitsaus
MAG-hitsaus ja MAG-täytelankahitsaus
ks. Kaasukaarihitsaus
Magnesiumit ja hitsaus
Keveitä rakenteita kewvytmetalleista
1/2006
Jouko Leinonen
Mekanisointi ja automatisointi
ABB.n hitsausrobotti auttoi Roclaa tuotantoka-
pasiteetin nostamisessa
6/2007
Jukka Muukkonen
Teknis-taloudellinen näkökulma hitsauksen
tehostamiseen
5/2007
Heikki Salkinoja ja Jukka Mar tikainen
Robottihitsaus kehittyy
4/2007
Erkki Salmela
Hitsauksen kehitystyö Hollming Worksilla
2/2007
Mika Korhonen
NEW 2006 - Automaatio ja robotit
6/2006
Esa Hiltunen
Machine Vision Systems-Aided Robot Welding 5/2006
Olli-Pekka Holamo ja Harri Kar tano
Hitsausrobotit
6/2005
Esa Hiltunen
Laivan rungon kilpailukykyinen valmistus
2/2005
Kari Laiho ja muut
Hitsausrobotiikan nykytila
2/2005
Mikko Veikkolainen
Metso Paper:ssa hitsataan edelleen – Putkihit-
saus orbitaaliaikaan
3/2004
Juha Lukkari
Paksuseinäisten ruostumattomien putkien
orbitaali-TIG-hitsaus
2/2004
Juha Lukkari
Lujan teräksen mekanisoitua MAG-hitsausta
täytelangalla
1/2004
Juha Lukkari
Putkien mekanisoitu TIG-hitsaus – tilannekatsaus4/2003
Juha Lukkari
Putkenosien ja säiliöiden polttoleikkauksen ja
hitsauksen automatisointi
5/2002
Heikki Aalto
Hitsauksen mekanisointi ja automatisointi
laivanrakennuksessa
4/2002
Jukka Gustafsson ja muut
Hitsin laadun reaaliaikainen hallinta
automatisoidussa hitsauksessa
2/2002
Petteri Jernström
Robottihitsauksesta ja antureista Essenissä 6/2001
Esa Hiltunen
Robottihitsauksen faktat ja fiktiot
5/2000
Esa Hiltunen ja muut
Metallikaasukaarihitsaus
ks. Kaasukaarihitsaus
MIG-hitsaus
ks. Kaasukaarihitsaus
MIG-juottaminen
Optimised GMA brazing with adapetd
shielding gases
5/2006
Christoph Matz
MIG-juotto haastaa hitsauksen
1/2001
Kalervo Leino ja muut
MIG/MAG-hitsaus
ks. Kaasukaarihitsaus
MIG/MAG-hitsaus
2/2007
Raimo Suoranta
Optimised GMA brazing with adapted shielding
gases
5/2006
Christoph Matz
Kaarihitsauskoneet Essenissä
6/2005
Jyri Uusitalo
Taas hitsausmessuttiin Essenissä
6/2005
Juha Lukkari
Kansainvälinen hitsauskonferenssi Prahassa 5/2005
Juha Lukkari
Metso Paper:ssa hitsataan edelleen – Putkihitsaus
orbitaaliaikaan
3/2004
Juha Lukkari
Keyhole-TIG – uusi hitsausprosessi ruostumattomille
teräksille
2/2004
Risto Karppi
Paksuseinäisten ruostumattomien putkien orbitaali-TIG-
hitsaus
2/2004
Juha Lukkari
Lujan teräksen mekanisoitua MAG-hitsausta
täytelangalla
1/2004
Juha Lukkari
Putkien mekanisoitu TIG-hitsaus – tilannekatsaus4/2003
Juha Lukkari
Liitosvirhe ja vapaalanka
MIG/MAG-hitsauksessa – Osa 5
2/2003
Pekka Rajamäki
Liitosvirhe ja vapaalanka
MIG/MAG-hitsauksessa – Osa 4
1/2003
Pekka Rajamäki
Liitosvirhe ja vapaalanka
MIG/MAG-hitsauksessa – Osa 3
6/2002
Pekka Rajamäki
Liitosvirhe ja vapaalanka
MIG/MAG-hitsauksessa – Osa 2
5/2002
Pekka Rajamäki
Liitosvirhe ja vapaalanka
MIG/MAG-hitsauksessa – Osa 1
4/2002
Pekka Rajamäki
Hitsaustekniikan olympialaiset Essenissä
6/2001
Juha Lukkari
MIG-juotto haastaa hitsauksen
1/2001
Kalervo Leino ja muut
Kirjallisuus
Cutting TOP TEN -kirjallisuusluettelo
4/2000
Jukka Siltanen
Welding TOP TEN -kirjallisuusluettelo
3/2000
Juha Lukkari
Korjaushitsaus
Kaasuturbiinien kuumien osien korjausliittäminen1/2003
Liisa Heikinheimo
Korroosio
Ruostumattomien putkien TIG-hitsien juuren-
suojaus
3/2003
Juha Lukkari
Koulutus ja opetus
International education, qualification and cer tification
systems
1/2005
Luisa Qiuntino
Eurooppalainen/kansainvälinen hitsaushenkilöstön
koulutus ja pätevöinti
1/2005
Esa Tikka
EWF/IIW-kouluttajat Suomessa - luettelo
1/2005
Hitsaajien koulutusohjelmat uudistuvat
1/2005
Carl-Gustaf Lindewald
Hitsaustekniikan korkeakoulutasoinen opiskelu 5/2000
Raimo Suoranta
Hitsaustekniikan opiskelu korkeakouluissa
5/2000
Jukka Mar tikainen
Kovahitsaus
ks. Päällehitsaus
Kulutusteräkset ja hitsaus
Kulutusteräkset ja niiden hitsaus
4/2004
Juha Lukkari
Kotimainen kulutusteräs kovaan käyttöön
1/2001
Olli Vähäkainu ja muut
Kuparit ja hitsaus
Ei-rautametallien eripariliitokset
6/2002
Juha Lukkari