Page 33 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
31
Hitsaustekniikka-lehden artikkellit 2000-2007
Alumiinit ja hitsaus
Pulssi nousussa alumiinin hitsauksessa
2/2007
Kemppi Oy
FSW - Friction Stir Welding
5/2006
Seppo Tuovinen
Kevyitä rakenteita kevytmetalleista
1/2006
Jouko Leinonen
Ei-rautametallien eripariliitokset
6/2002
Juha Lukkari
Miksi alumiinin hitsaus on erilaista kuin teräksen
hitsaus?
1/2001
Juha Lukkari
Alumiinisten panelien valmistus
1/2000
O.T. Midling ja muut
Automatisointi
ks. Mekanisointi ja automatisointi
Autoteollisuus
Welding and assembly trends in automotive
industry
5/2006
Johny Larsson
Elektroniikkakomponentit ja hitsaus
Elektroniikan liitokset juottamalla ja hitsaamalla 6/2007
Jouko Leinonen
Elektronisuihkuhitsaus
ks. Sädemenetelmät
Eripariliitosten hitsaus
Kuumalujat teräkset ja niiden hitsaus – Osa 2:
Eripariliitokset
6/2004
Juha Lukkari
Terästen eripariliitosten hitsaus ja jälkilämpö-
käsittely
6/2002
Juha Lukkari
Täydennetty WRC-diagrammi musta/ruostu-
maton eripariliitoksille
6/2002
Juha Lukkari
Ei-rautametallien eripariliitokset
6/2002
Juha Lukkari
Erityishitsausmenetelmät
FSW - Friction Stir Welding
5/2006
Seppo Tuovinen
Korroosionkestävä päällehitsaus kuonahitsauk-
sella ja nauhalla
4/2005
Jukka Setälä
KMT Group ja Suomi siir tyivät FSW-aikaan
2/2004
Juha Lukkari
Käsnähitsauksen ja UÄ-hitsauksen
hyödyntämismahdollisuudet
1/2003
Harri Eskelinen
Kuparin kitkahitsaus pyörivällä työkalulla
5/2002
Taru Hautala ja muut
Jauheplasmalla hitsattujen pinnoitteiden
kulumiskestävyys
5/2002
Marko Keränen
KENNO-kevyet levyt - teknologiamatka Japaniin 4/2002
Mar tti Vilpas ja muut
Kitkahitsaus pyörivällä työkalulla - vauhti kiihtyy 4/2002
Kari Lahti
Stir going strong – FSW-teknologiaa Yhdysval-
loissa
4/2001
Risto Karppi ja muut
Suur taajuushitsatut putkipalkit
4/2001
Juha Rajala ja muut
Kennorakenteita ja hitsaustekniikkaa Yhdys-
valloissa
2/2001
Jouko Lassila ja muut
Kitkahitsaus pyörivällä työkalulla
2/2000
Jukka Mononen ja muut
Alumiinisten panelien teollinen valmistus
1/2000
O.T. Midling ja muut
Kitkahitsaus pyörivällä työkalulla
1/2000
Kari Lahti
Esivalmistus
Teräkset asennusvalmiina komponentteina
4/2000
Mar tti Saarela ja muut
Esivalmistuksen ulkoistaminen
4/2000
Raimo Sorjonen
Uusia pinnoitettuja levyjä Rautaruukilta
4/2000
Jussi Tolonen
Galvanoidun levyn hitsaus
ks. Sinkityn levyn hitsaus
Hitsauslisäaineet
Trends in filler metals
5/2006
David Widgery
Developments in tubular wires
5/2006
David Widgery
Hitsauslisäaineet Essenissä
6/2005
Juha Lukkari
Vety hitsiaineissa ja hitsauslisäaineiden
kostumistaipumus
1/2005
Juha Lukkari
Pekka väitteli lujasti tohtoriksi
1/2004
Juha Lukkari
Hitsiaineen vetyhalkeiluriskin arvioiminen
1/2004
Pekka Nevasmaa
Hitsauslisäaineet lujille teräksille – Osa 2
3/2002
Juha Lukkari
Hitsauslisäaineet lujille teräksille – Osa 1
2/2002
Juha Lukkari
Lisäaineen valinta hapettaviin kloridipitoisiin
olosuhteisiin
2/2002
Iva Betov ja muut
Hitsausaineet Essenissä 2001
6/2001
Juha Lukkari
Lujien X80-kaasuputkien hitsauskokeet
2/2000
Niilo Torvela
Hitsaus ja hitsausmenetelmät (yleisartikkelit)
Kolmas JOIN-hitsauskonferenssi Lappeenran-
nassa
5/2007
Juha Lukkari
Teknis-taloudellinen näkökulma hitsauksen
tehostamiseen
5/2007
Heikki Salkinoja ja Jukka Mar tikainen
Kansainvälinen hitsauskonferenssi Dubrovnikissa4/2007
Juha Lukkari
IIW:n komitea XII: Arc welding processes and production
systems
4/2007
JuhaLukkari
The welding world is changing
5/2006
Ber til Pekkari
Taas hitsausmessuttiin Essenissä
6/2005
Juha Lukkari
Kansainvälinen hitsauskonferenssi Prahassa 5/2005
Juha Lukkari
Millä ja miten paljon maailmaa hitsaa?
4/2004
Juha Lukkari
Hitsataanko Suomessa vielä huomennakin? 1/2004
Risto Karppi ja muut
Ajankohtaisia asioita hitsauksessa
JOIN/2003
Juha Lukkari
Hitsaajan ammatti on metalliteollisuuden
vaativin
5/2002
Risto Karppi
Hitsaustekniikan olympialaiset Essenissä
6/2001
Juha Lukkari
Hitsauksella loistava tulevaisuus, mistä
löytyvät osaajat
2/2001
Pirjo Pöllänen
Amerikkalainen visio hitsaavalle teollisuudelle 2/2001
Juha Lukkari
Mitä hitsaustekniikassa on saavutettu tultaessa
2000-luvulle
6/2000
Juha Lukkari
Oi maamme Suomi hitsausmaa
5/2000
Juha Lukkari
Hitsausohjeet (WPS) ja niiden laadinta
Työkaluja hitsauskoordinoijalle hitsauksen suun-
nitteluun
2/2007
Juha Lukkari
Hitsausohjeet ja niiden laatiminen
6/2005
Tuomo Orava
WPS:n hyväksymiskäytäntö muuttunut
3/2005
Tuomo Orava
Öljyntuotantolautan rungon jauhekaarihitsaus 1/2004
Janne Tamminen
Hitsausrobotit
ks. Mekanisointi ja automatisointi
Hitsausvirheet
Hitsausvirheet, osa 5
5/2007
Jan-Edvin Holmström
Hitsausvirheet, osat 3 ja 4
4/2007
Jan-Edvin Holmström
Hitsausvirheet, osat 1 ja 2
3/2007
Jan-Edvin Holmström
Liitosvirhe ja vapaalankaMIG/MAG-hitsauk-
sessa – Osa 5
2/2003
Pekka Rajamäki
Liitosvirhe ja vapaalanka MIG/MAG-hitsauk-
sessa – Osa 4
1/2003
Pekka Rajamäki
Liitosvirhe ja vapaalanka MIG/MAG-hitsauk-
sessa – Osa 3
6/2002
Pekka Rajamäki
Liitosvirhe ja vapaalanka MIG/MAG-hitsauk-
sessa – Osa 2
5/2002
Pekka Rajamäki
Liitosvirhe ja vapaalanka MIG/MAG-hitsauk-
sessa – Osa 1
4/2002
Pekka Rajamäki
Hitsausvirtalähteet
Synergiset käyrät ja mukautetut hitsauspro-
sessit helpottavat
5/2007
Jyri Uusitalo
Kaarihitsauskoneet Essenissä
6/2005
Jyri Uusitalo
Hybridihitsaus
ks. Sädehitsausmenetelmät
Iskusitkeys
Trends in filler metals
5/2006
David Widgery
Developments in tubular wires
5/2006
David Widgery
Tohtorinväitös matalan lämmöntuonnin hitsauk-
sesta
3/2006
Risto Laitinen
Uff-terästen hitsit sitkeiksi induktiokuumen-
nuksella
1/2003
Jouko Leinonen
Jauhekaarihitsaus
Hitsauslisäaineet Essenissä
6/2005
Juha Lukkari
Taas hitsausmessuttiin Essenissä
6/2005
Juha Lukkari
Ruostumattomien terästen tehokas kaarihitsaus 2/2004
Juha Lukkari
Öljyntuotantolautan rungon jauhekaarihitsaus 1/2004
Janne Tamminen
Paperitehtaan hitsaustuotanon kehittäminen 4/2002
Timo Haverinen
Kaksoislankahitsaus – unohdettua tehokkuutta 4/2002
Juha Lukkari
Juurensuojaus
Ruostumattomien putkien TIG-hitsien juuren-
§222suojaus
3/2003
Juha Lukkari
Kaasukaarihitsaus
(MIG/MAG-, MAG-täytelanka-, TIG- ja plasmahitsaus)
IIW:n komitea XII: Arc welding processes
4/2007
Juha Lukkari
Synergiset käyrät ja mukautetut hitsausprosessit
helpottavat
5/2007
Jyri Uusitalo
Pulssi nousussa alumiinin hitsauksessa
2/2007
Kemppi Oy