Page 3 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
1
TEEMA: Terminen ruiskutus
6/2007
Tilaushinta
Suomessa 50
Pankki Nordea 226618-62781
Subscription rate
Foreing shipping 100
Bankers Nordea 226618-62781
57. vuosiker ta
ISSN 0437-6056
Julkaisija ja kustantaja
Publisher and Publishing Company
Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys r.y.
Finlands Svetstekniska Förening r.f.
The Welding Society of Finland
puh. (09) 773 2199
e-mail: shy@co.inet.fi
www.shy-hitsaus.net
Toimitus - Editorial Staff
Päätoimittaja - Editor in Chief
Juha Lukkari
puh. (09) 547 761
e-mail: juha.lukkari@esab.fi
Toimitussihteeri - Editorial assistant
Ter ttu Lindewald
puh. (09) 773 2199
e-mail: ter ttu.lindewald@shy.inet.fi
Toimituskunta: Pasi Hiltunen,
Jyrki Honkanen, Petteri Jernström,
Olli Kor telainen, Harri Mattila,
Ismo Meuronen, Jukka Setälä,
Mika Sirén, Esa Tikka,
Juha Lukkari, Ter ttu Lindewald
Toimisto - Office
Mäkelänkatu 36 A 2
00510 HELSINKI
Puh. (09) 773 2199
Telefax (09) 773 2661
Ilmoitukset - Advertisements
Elina Tenhunen/JPM-Info Oy
Puh. (014) 444 0125
Fax (014) 444 0144
e-mail: elina.tenhunen@jpminfo.fi
Kirjapaino - Printers
Oriveden Kirjapaino
Oriveden Sanomalehti Osakeyhtiö
PL 33
35301 Orivesi
Puh. (03) 358 9500
Telefax (03) 358 9535
e-mail: painopinta@orivedenkirjapaino.fi
Levikki - Circulation
5000 kpl
Member of The International
Institute of Welding
Kukin kirjoittaja vastaa itse ar tikkelinsa
sisällöstä eikä Hitsaustekniikka-lehdellä
ole mitään vastuuta siitä.
Pääkirjoitus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Erja Turunen, Petri Vuoristo
TS-klubi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Terminen ruiskutus teollisuuden näkökulmasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ville Eronen, Jukka Koivunen, Reijo Palkeinen
Terminen ruiskutus Pohjoismaissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Petri Vuoristo, Per Nylen
Toiminnallisuutta ja älyä pintaan termisesti ruiskuttamalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Erja Turunen, Tommi Varis
Matalapainekylmäruiskutus DYMET-tekniikalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Heli Koivuluoto, Juha Lagerbom, Petri Vuoristo
Tiiviit keraamipinnoitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tommi Varis, Erja Turunen
Termisen ruiskutuksen vuosittainen päätapahtuma ITSC
2007 -konferenssi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Juha Lagerbom
Termisen ruiskutuksen lisäaineet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Petri Vuoristo
Termiseen ruiskutukseen liittyvät standardit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Mika Var tiainen
Hitsaustekniikka-lehden artikkelit 2000–2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Kaasut termisessä ruiskutuksessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
W. Kroemmer, P. Heinrich, Jyrki Honkanen
Termisen ruiskutuksen diagnostiikka ja prosessin hallinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ismo Linden
ABB:n hitsausrobotti auttoi Roclaa tuotantokapasiteetin nostamisessa . . . . . . 38
Jukka Muukkonen
Elektroniikan liitokset juottamalla ja hitsaamalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Jouko Leinonen
High Metal Production Oy kehitti laserhybridihitsausta
tuotantomittakaavaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Henri Granberg, Tom Nordgren
Uudet HTP-arvot ja hitsaustyöpaikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Asko Aalto
Janne Jauhola Keminmaalta teki loistotuloksen hitsauksessa
WorldSkills MM-kilpailuissa Japanissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Juho Muhonen, Mikko Lehtilahti
Henkilökuvaus yhdistyksen uudesta tulevasta puheenjohtajasta . . . . . . . . . . . . . 53
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto on auditoitu ensimmmäisenä
IW-hankkeen oppilaitoksena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
SHY:n hallitus Satakunnan paikallisosason vieraana Porissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Ari Ahto
Satakunnan paikallisosasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Katsaus Tampereen paikallisosaston toimintaan v. 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Hitsauksen lausuntopyynnöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Paljonko minä saada...? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Tuoteuutuuksia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Tuote- ja toimialahakemisto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62