Page 21 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
19
sekä nano-komposiittirakenteiden tuomia ominai-
suusparannuksia muutamilla keraamisysteemeillä
APS-pinnoitteisiin verrattuna. Erityisesti kulumis-
kestävyydessä saavutetaan huomattava parannus
HVOF-ruiskutusta käyttämällä. Nanokomposiitti-
jauheiden soveltaminen taas tarjoaa mahdollisuu-
den erityisesti mur tositkeyden parantamiseen.
Esitettyjen ominaisuuksien lisäksi mahdollisuudet
pinnoitekoostumuksien räätälöintiin on lähes ra-
jattomat. Saavutetuista edistysaskeleista huoli-
matta nanorakenteisten pinnoitteiden kehitystyös-
sä on vielä paljon haasteita, jotka liittyvät sekä
jauheraaka-aineiden prosessointiin teollisessa
mittakaavassa, että pinnoitusprosessin jatkuvaan
tasalaatuisuuteen uusissa teollisissa uustuotan-
tosovelluksissa.
Tommi Varis ja Erja Turunen
VTT
Tampere
Kuva 2. HVOF ruiskutettu Al
2
O
3
-TiO
2
–pinnoite.
Lisätiedot:
www.lut.fi/koke, erikoissuunnittelija Reijo Pettinen, puh 040 505 4079, reijo.pettinen@lut.fi tai
koulutusassistentti Anna-Kaisa Partanen, puh. (05) 621 7105, anna-kaisa.partanen@lut.fi
Koulutus- ja kehittämiskeskus
Kansainvälisesti arvostettua
METALLITEKNIIKAN KOULUTUSTA 2008
Kun haluat kulkea kehityksen kärjessä, pätevöitä ja paranna henkiökuntasi osaaminen
kansainvälisesti hyväksytyissä koulutuksissamme. Tarjoamme valtakunnallisesti arvos-
tetun ja Suomen kattavimman paketin alan täydennyskoulutusta. Kysy lisää!
Alkavat ohjelmat:
Robottihitsauksen asiantuntijakoulutus,
kurssi 4
Aika: 5.3.– 6.6.2008
Paikka: Lappeenranta
Hinta: ohjelma 3750
, yksittäiset moduulit
750
– 1250
/moduuli
Laserasiantuntijakoulutus, kurssi 7
Aika: 21.5.-30.10.2008
Paikka: Lappeenranta
Hinta: ohjelma 3500
, yksittäiset moduulit
750
/moduuli
IWE/IWT, kurssi 21 – Kansainvälinen
hitsaushenkilöstön pätevöityskoulutus
Aika: 6.10.2008 – 27.3.2009
Paikka: Lappeenranta
Hinta: 7950
Hitsatun rakenteen suunnittelijan
moduulit 4-7
Aika: kevät 2008
Paikka: Lappeenranta
Hinta: 750
/moduuli
Muista myös
Lasertyöstöseminaari 24.4.
Hitsauskoordinoijien täydennyskoulutuspäivät 20.– 21.11. Lappeenrannassa