Page 19 - SHY2012

Basic HTML Version

6/2007
[ www.shy-hitsaus.net ]
17
si on tutkittu mm. pinnoitteiden mikro- ja
makrorakenteita, mekaanisia ominaisuuksia
sekä pinnoitteiden korroosio-ominaisuuksia.
KINE-MATEK-projektissa on mukana useita
kotimaisia yrityksiä, joista osan kanssa on
tehty jo sovelluskokeita. Kansainvälinen
tutkimusyhteistyö on ollut edelleen vahvaa
mm. Linde AG:n tutkimuskeskuksen kanssa.
Tutkimusyhteistyötä ollaan laajentamassa
edelleen Ranskan ja Japanin suuntaan.
Yhteenveto
Yhteenvetona voidaan todeta, että matala-
painekylmäruiskutus soveltuu pehmeiden
metallisten materiaalien ruiskuttamiseen.
Matalapainekylmäruiskutetuilla pinnoitteilla
on alhainen huokoisuus, kohtuullinen tar tun-
ta ja alhainen hapettuminen. Menetelmän
etuna voidaan pitää mahdollisuutta käyttää
paineilmaa ja suhteellisen pientä painetta
valmistettaessa metallisia pinnoitteita eri
käyttökohteisiin. Prosessilämpötilan ollessa
melko alhainen verrattuna muihin termisen
ruiskutuksen menetelmiin on mahdollista
ruiskuttaa alhaisen sulamislämpötilan omaa-
via pinnoitteita kuten tinaa ja lyijyä. Lisäksi
a) b)
Kuva 9. Valuvika a) ennen paikkausta ja b) paikattuna matalapainekylmäruiskulla (kuva: TTY).
tur vallisuusnäkökulmasta menetelmä on
turvallinen juuri paineilman ja alhaisen läm-
pötilan ansiosta. Laitteiston ollessa kooltaan
pieni, on mahdollista käyttö paikanpäällä,
mikä onkin matalapainekylmäruiskutuksen
yksi suurimmista eduista erilaisissa korjaus-
pinnoituksissa. Lisäksi laitteiston käyttö on
yksinker taista. Etuna on myös soveltuvuus
erilaisiin käyttökohteisiin, kuten sähkön-
johtavuutta, korroosionkestävyyttä vaativat
kohteet ja toisaalta korjauspinnoitus sekä
toiminnalliset pinnoitteet.
Heli Koivuluoto, Juha Lagerbom ja
Petri Vuoristo
Tampereen teknillinen yliopisto
Materiaaliopin laitos,
Pinnoitustekniikan laboratorio
Tampere
Kulutussuojamateriaalit
Thermal Spray Materials and Wires
Happi-asetyleenihitsaussauvat
hitsipinnoitteisiin
Co-, Ni- ja Fe-pohjaiset täyttöainelangat
Elektrodit
PTA-pinnoitusjauheet
Happi-asetyleenihitsaus- ja
ruiskutuspinnoitusjauheet
Liekkipinnoitus FLSP
Kaariruiskutus ASP
Plasmapinnoitus APS, VPS
Suurnopeus-liekkiruiskutus HVOF, HVAF, HVCW
Linsellesstrasse 125 • 47877 Willich-Schiefbahn • Germany
Phone: +49 2154 4837-0 • Fax: +49 2154 4837-78
E-Mail: info@durum.de • www.durmat.com
DURUM VERSCHLEISS-SCHUTZ GMBH